EVALUAREA NAȚIONALA 2021

 

 

 • VIZIUNEA ŞCOLII
   
  Şcoala Gimnazială Strunga, va deveni un centru de cultură şi de interes pentru elevii din
  comunitatea locală atât prin oferta curriculară cât şi prin diversificarea ofertei parteneriatelor şi
  proiectelor pe care le va iniţia. Va fi întotdeauna locul unde toţi copiii îşi vor defini şi dezvolta
  personalitatea, pǎrinţii vor gǎsi un partener de calitate în educaţie, iar educatorii vor oferi tuturor
  « ştiinţa de a reuşi ».
   
 • MISIUNEA ŞCOLII
  Şcoala noastră îşi propune să realizeze o educaţie de calitate care să se bazeze pe
  asigurarea accesului egal şi sporit la educaţie al tuturor copiilor printr-un parteneriat autentic cu
  familia, să asigure tuturor elevilor premisele integrării active în societate şi a adaptării flexibile la
  schimbare, formând competenţele « bunului cetǎţean european » – informat, responsabil şi
  implicat, să respecte şi sǎ valorifice pozitiv diferenţele, sǎ promoveze toleranţa şi echitatea în
  toate demersurile educative formale, informale şi nonformale, să ducă mai departe tradiţia,
  prestigiul şi performanţa şcolii, îmbogǎţind şi perfecţionând an de an imaginea acesteia.