Misiunea Școlii

Şcoala Gimnaziala Strunga, va deveni un centru de cultură şi de  interes pentru elevii din comunitatea locală atât prin oferta curriculară cât şi prin diversificarea ofertei parteneriatelor şi proiectelor  pe care le va iniţia. Va fi întotdeauna locul unde toţi copiii îşi vor defini şi dezvolta personalitatea, pǎrinţii vor gǎsi un partener de calitate în  educaţie, iar educatorii vor oferi tuturor « ştiinţa de a reuşi ».

Viziunea Școlii

Şcoala noastră îşi propune să realizeze o educaţie de calitate care să se bazeze pe asigurarea accesului egal şi sporit la educaţie al tuturor copiilor printr-un parteneriat autentic cu familia; să asigure tuturor elevilor premisele integrării active în societate şi a adaptării flexibile la schimbare, formând competenţele « bunului cetǎţean european » – informat, responsabil şi implicat; să respecte şi sǎ valorifice pozitiv diferenţele, sǎ promoveze toleranţa şi echitatea în toate demersurile educative formale, informale şi nonformale; să ducă mai departe tradiţia, prestigiul şi performanţa şcolii, îmbogǎţind şi perfecţionând an de an imaginea acesteia.