ACTIVITĂŢI METODICE

1. Cerc pedagogic, chimie – Proiect didactic
                                           – Referat
                                           – Lecţie demonstrativă
 
 
 
3. Comisia metodică ,, Limbă şi comunicare”