Resurse Umane

1.ELEVI:

 

Învăţământ Nr. clase/grupe Nr. elevi
Preşcolar 5 79
Primar 10 162
Gimnazial 8 125
Total 23 366

 

 

2.CADRE DIDACTICE:

 

Cadre didactice Titulari Suplinitori Total
Educatoare  2  3 5
Învăţători  8  3 11
Profesori 10  8 18
Total 20 13 34

 

3.PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR: 2.

 

4.PERSONAL NEDIDACTIC: 12.

 

TOTAL ANGAJAŢI: 48.